Mijn scriptie na laten kijken spelling

Wat dat betreft is mijn Nederlands niet verkeerd. Toch wilde ik mijn scriptie na laten kijken spelling. Zo weet ik namelijk zeker dat mijn opdracht welke ik eerdaags in moet leveren geen fouten bevat. Alleen moet ik dan nog wel opzoek naar een bedrijf die mij eventueel kan helpen? Wat dat betreft konden mijn vrienden helaas niet helpen. Dit komt omdat zij bij mij in de klas zitten en dus niet de mogelijkheden hebben om te helpen.

Online gaan zoeken

Uiteindelijk heb ik er dan ook voor gekozen om verder te zoeken op het internet. Ik wilde dan graag een bedrijf zien te vinden die aantrekkelijk is qua de prijzen en waar ik niet al te lang op hoef te wachten. Hierdoor ben ik op de website van scriptiementor.nl terecht gekomen. Zij maken het mogelijk om het zo spoedig mogelijk te controleren en eventueel aanpassingen te verrichten.

In de eerste instantie wist ik het niet zeker of dat zij mij konden helpen. Pas nadat ik telefonisch contact had gezocht met dit bedrijf wist ik het zeker dat zij mij konden helpen. Hierdoor heb ik mijn scriptie ook direct opgestuurd zodat zij aan de slag konden gaan. De opdracht werd perfect nagekeken en de fouten, welke ik niet eerder had gezien, aangepast zodat ik hem op tijd kon inleveren op school!